Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

Informacja

DODANO: 2016-04-28 14:55:03

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRZAN

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353),

podaje się do publicznej wiadomości

następujące informacje:

Burmistrz Dobrzan przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu w terminie od dnia 29.04.2016 r. do dnia 19.05.2016 r.:

  • w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1 (pokój nr 7), w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
    w Dobrzanach pod adresem http://bip.dobrzany.pl/

Uwagi i wnioski do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można składać w w/w terminie:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany oraz na adres Wykonawcy, tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77)44 26 695,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu,
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: srodowisko@dobrzany.pl lub na adres Wykonawcy: pgndobrzany@atmoterm.pl.

Więcej informacji na temat PGN Dobrzany udziela przedstawiciel Wykonawcy p. Małgorzata Płotnicka dostępna pod numerem tel. 77 44 11 577 lub za pośrednictwem poczty e-mail: pgndobrzany@atmoterm.pl. Informujemy, iż w ramach przeprowadzanej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielili zgodniej odpowiedzi, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym odstąpiono od jej przeprowadzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz. Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

 

czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2016-04-28 14:05:18

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W DNIU 02.05.2016 r.

BĘDZIE NIECZYNNY.

czytaj więcej →

INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU STARGARDZKIEGO

DODANO: 2016-04-28 07:44:28

  Zarząd Powiatu Stargardzkiego na podstawie uchwały Nr 809/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r. ogłosił nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  Informujemy, że do dnia 21 kwietnia 2016 r. do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Stargardzie wpłynęło 6 kandydatur - przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Stosownie do ogłoszonej procedury naboru niezbędne jest przeprowadzenie głosowania.
  Głosowanie przeprowadzone będzie w dniach od 27 kwietnia do 4 maja 2016 r. Każda organizacja z terenu powiatu może oddać swój głos maksymalnie na 2 kandydatów.
  Wypełnione karty do głosowania - druk karty stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 kwietnia 2016 r.- należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem organizacji głosującej z dopiskiem: Głosowanie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Stargardzie ul. Skarbowa 1.
Termin na składanie wypełnionych kart upływa o godz. 15.00 w dniu 4 maja 2016 r.
W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wejdzie 5 osób, które uzyskają największą liczbę głosów.
W załączeniu:
1) lista kandydatów,
2) karta do głosowania

czytaj więcej →

Europejski Tydzień Szczepień 24 - 30 kwietnia

DODANO: 2016-04-25 09:06:11

Głównym celem inicjatywy jest jest podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat szczepień ochronnych. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na podjęcie działań eliminujących odrę i różyczkę. 

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie - pod nr tel. 91 561 26 17 - można uzyskać szczegółowe informacje na temat szczepień ochronnych.

Więcej informacji na temat obchodów znajduje się na stronie internetowej.

http://www.euro.who.in/eiw2012

http://szczepienia.gis.gov.pl/  

Ulotka promująca szczepienia

 

czytaj więcej →

XI Targi Pracy w Szczecinie. Warto być!

DODANO: 2016-04-22 10:37:22

Szukasz pracy, stażu, praktyk? Zamierzasz zmienić dotychczasowe zajęcie? A może chcesz po prostu porozmawiać z przedstawicielami różnych firm, by móc lepiej zaplanować ścieżkę swojej kariery i rozwoju? Najbliższa okazja nadarzy się już w czwartek 28 kwietnia 2016 r.

W Szczecinie odbędzie się XI edycja Targów Pracy organizowanych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Impreza co roku przyciąga kilkudziesięciu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym.

W tegorocznej edycji Targów pojawią się firmy m.in. z branży finansowej (Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, UniCredit), handlowej (Netto, RTV EURO AGD, Auchan, Lidl), produkcyjnej (DGS, Cargotec, KK Wind Solutions), informatycznej (Tieto, Heuthes, Locon), motoryzacyjnej (Bridgestone, Volkswagen), medycznej (Promedica24, Medicare Services), czy morskiej (Wilhelmsen Ships Service). Swoją reprezentację będą miały także agencje pośrednictwa pracy poszukujące osób do pracy zagranicą (np. w Niemczech, Holandii).

Wystawcy tegorocznej edycji Targów Pracy będą mieli do zaproponowania ponad 2000 ofert pracy, blisko 100 praktyk i ponad 200 płatnych staży, zarówno dla poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego, jak i wykwalifikowanych specjalistów.

Nie przegap tej okazji, przyjdź na Targi Pracy!

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin.

Data: 28 kwietnia 2016 (czwartek), godz. 9:00-15:00

Miejsce: Szczecin, Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Sowińskiego 1

Więcej o imprezie na: www.targipracy.szczecin.pl

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy