Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

DODANO: 2015-03-27 14:09:37

W dniu 23 marca 2015 roku   w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach odbyło się spotkanie w sprawie  pierwszego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na wybranych nieruchomościach mieszkańców gminy w nawiązaniu do opracowanej dokumentacji technicznej na to zadanie.

W spotkaniu  z zaproszonymi mieszkańcami  uczestniczyła   Burmistrz Dobrzan, która powitała  zebranych i przedstawiła zaproszonych gości.

Ponadto  zebrani  zostali poinformowani o  tym, że dotacja z Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej  o którą Gmina występowała  przyznawana jest na  oczyszczalnie z reaktorem biologicznym  a nie na osadnik gnilny z drenażem rozsączającym.

W spotkaniu uczestniczyła Pani projektant, która poinformowała  o orientacyjnych kosztach budowy oczyszczalni  z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym  oraz oczyszczalni z reaktorem biologicznym.

Następnie przedstawiciel firmy, zajmujący się  sprzedażą  oczyszczalni z reaktorem biologicznym poprzez napowietrzanie zaprezentował jej działanie i omówił przybliżony koszt jej wykonania.

Ponadto przedstawiciele Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie poinformowali o możliwości  indywidualnego uzyskania  przez  zainteresowanych mieszkańców 100% kredytu na  każdy typ oczyszczalni przydomowej z udziałem dotacji  z WFOŚiGW wysokości około 40% zadania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW  www.wfos.szcecin.pl w zakładce kredyty preferencyjne oraz  w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie tel.957658422.

W związku z tym iż zostały zaprojektowane oczyszczalnie . inne niż finansuje WFOŚiGW w trakcie dyskusji pojawiły się wątpliwości odnośnie  wariantów realizacji zadania.

Oczyszczalnie przydomowe z reaktorem biologicznym są droższe.

Przykładowy kosztorys dla wykonania danego rodzaju  przydomowej oczyszczalni dla 4 osobowej rodziny wynosi: oczyszczalnia przydomowa z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym wynosi brutto 4996,99 zł natomiast z reaktorem biologicznym z napowietrzaniem/ wynosi 20 157,13 zł. brutto.

Powyższe ceny  pochodzą  z kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie cen rynkowych całego kraju.

Ceny mogą ulec zmianie po przetargu i  mogą być niższe.

W związku z tym  zaproszeni właściciele nieruchomości dla których wykonana została obecna dokumentacja,  muszą   wypowiedzieć się do  dnia  31 marca 2015 roku  jaki rodzaj  oczyszczalni  wybierze każdy właściciel nieruchomości wraz  z formą finansowania, aby Gmina mogła dostosować obecną dokumentację do wybranej przez mieszkańca typ. oczyszczalni.

Istnieje możliwość aby każdy z zainteresowanych mieszkańców wykonał samodzielnie przydomową oczyszczalnię czy szambo .

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

tel. 91 5620 201-203 wew. 35.

czytaj więcej →

Budowa sieci internetowej w Dobrzanach

DODANO: 2015-03-27 08:01:33

Chcielibyśmy poinformować o zbliżającym się w połowie kwietnia  rozpoczęciu prac na terenie Dobrzan przez  firmę Levnet Sp. z o.o. SK-A . Istotą prac jest dostęp mieszkańców gminy Dobrzany do Internetu w najwyższej technologii FTTH, a wybudowana w przyszłości sieć przyczyni się do rozwoju Miasta i Gminy Dobrzany oraz podniesie standard i konkurencyjność na rynku usług telekomunikacyjnych.

Spółka Levnet Sp. z o.o. SK-A stawia na wysoki poziom technologiczny budowanych sieci telekomunikacyjnych. Wdraża sieci dystrybucyjno-abonenckie oparte w całości o systemy światłowodowe, czyli FTTH („światłowód w Twoim mieszkaniu/lokalu”). Stosuje technologię  GPON , która daje możliwość sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów szczególnie w zakresie oferty ultraszybkich łączy internetowych. Dzięki wysokiej jakości sygnału i ogromnej przepustowości, sieci FTTH są świetnie przygotowane do świadczenia usługi internetowej i telewizyjnej, pozwalają również na dużą dowolność w wyborze stosowanej technologii przesyłu internetowego i telewizyjnego. Światłowody są niezawodne, a także bezkonkurencyjne pod względem szybkości i jakości przepływu informacji.                  Ich nieograniczona pojemność pozwala na wszelkiego rodzaju transmisję danych, głosu oraz obrazów w technice analogowej, cyfrowej wysokiej rozdzielczości HD czy cyfrowej 3D. Sieć światłowodowa jest gwarancją stabilności i nieograniczonej przepływności transmisji danych. Celem spółki Levnet jest umożliwienie jak największej ilości mieszkańcom korzystania  z dostępu do sieci oraz aby w pełni mogli skorzystać z wszelkich zasobów dostępnych w globalnej sieci.

Miejscowości objęte zasięgiem sieci internetu radiowego Gminy Dobrzany:

Biała, Błotno, Bytowo, Grabnica (osada), Okole, Kępno, Kozy, Kielno (leśniczówka), Krzemień, Lutkowo, Mosina, Odargowo, Ognica, Sierakowo, Szadzko

W załączniku

-mapka dot. rozmieszczenia światłowodów w Mieście Dobrzany (pomarańczowa kreska)

-mapkę umieszczenia szafy (serce sygnału dla sieci światłowodowej) przy OSP

 

 

czytaj więcej →

DODANO: 2015-03-20 12:04:11

Park  nad Rzeczką  zmienia się

Przeprowadzana  od  kilku  lat  rewitalizacja  parku,  położonego  w  widłach  południowej  i  północnej  rzeki  Pęzinki  w Dobrzanach  przeszła  do  kolejnego  etapu  prac.

Towarzystwo  Przyjaciół  Dobrzan „ Złoty Szpon”  napisało  projekt na  pozyskanie  środków  finansowych  na  dalsze  zadania.

W ramach  operacji  z  zakresu  małych  projektów, działanie  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju”  objętego PROW  na  lata  2007 -2013 uzyskaliśmy  środki  na  projekt  pod  nazwą  „Rewitalizacja  Parku  nad  Rzeczką poprzez  utwardzenie  ścieżek    i  wykonanie  pokrycia  altany”.

W zakresie  wykonanych  prac  utwardziliśmy  centralny  plac  parku  starobrukiem  na  obszarze  120 m²  oraz  pokryliśmy gontem  bitumicznym  altanę  umiejscowioną  na  placu  do  grillowania.  Wykonane  prace  poprawiły  estetykę  parku  oraz    sprawiły,  że  poruszanie  się  po  parku  i  przebywanie  w  nim  jest  łatwiejsze  i  przyjemniejsze .

Wszystkim  odwiedzającym  życzymy  miłego  pobytu  na  łonie natury.

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE

DODANO: 2015-03-20 10:06:07

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na VI Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad

 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy