Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

Bezpłatne szczepnienia

DODANO: 2015-10-02 13:17:21

Burmistrz Dobrzan zaprasza  

mieszkańców Gminy Dobrzany w wieku od 65 roku życia na  bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

Podmiot wykonujący szczepienia:

 • NZOZ Przychodnia Zdrowia ul. Świerczewskiego 22,
 • NZOZ Przychodnia Zdrowia „LEK-STOMED” ul. Świerczewskiego 34.
czytaj więcej →

"Równać Szanse 2015"

DODANO: 2015-10-01 13:42:52

Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015"

Dowiedz się, na co możesz uzyskać dofinansowanie

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 000 mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż
1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12.00.

Link do logowania się w panelu wnioskodawcy:

http://rownacszanse.pl/system/

czytaj więcej →

Spotkanie konsultacyjne w Dobrzanach

DODANO: 2015-10-01 07:39:04

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało spotkanie konsultacyjne pn. „Włącz się w WIR”, które odbyło się w dniu  24 września 2015 o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Dobrzany, ul. Staszica 1. Celem spotkania warsztatowo-szkoleniowego było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”+PO Rybactwo i Morze, Priorytet IV.

czytaj więcej →

DODANO: 2015-09-23 11:52:18

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. otrzymał kolejne wsparcie w wysokości 1 miliona złotych w ramach inicjatywy JEREMIE przeznaczone na pożyczki dla przedsiębiorców. 

Kto może otrzymać pożyczkę?  

mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 - klasyfikator MSP bez względu na rodzaj branży, za wyjątkiem:

 • rolnictwa,
 • sektora zbrojeniowego,
 • działalności określanej jako uciążliwa dla środowiska;

posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego poniżej 20 tys. mieszkańców z Powiatu Stargardzkiego;

rozpoczynający działalność gospodarczą;

nieposiadający historii kredytowej.

  Warunki udzielania pożyczek:  

 • maksymalna kwota pożyczki 50.000 ;
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 60 miesięcy;
 • dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
 • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10% wartości przedsięwzięcia,
 • prawne zabezpieczenie pożyczki oprócz weksla in blanco może stanowić m.in.: poręczenie osób trzecich, hipoteka, przewłaszczenie;
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki.

  Pożyczki oferowane są na warunkach:

rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej,

korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o preferencyjnym oprocentowaniu WIBOR 3M - 2 p.p., nie mniej niż 1%.

  Na jaki cel można otrzymać pożyczkę?  

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 

Dokumentacja pożyczkowa, w tym Regulamin oraz Wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie http://www.fpk.stargard.pl/strona/index.php?HH=19

 

 

czytaj więcej →

DODANO: 2015-09-21 17:45:17

W dniu 10.09.2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach odbyła się konferencja w związku z realizacją inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach”. W wydarzeniu w połowie realizacji projektu w postaci konferencji z podmiotami zainteresowanymi uczestniczyło 50 osób.

czytaj więcej →

Turniej Orlików w Ińsku

DODANO: 2015-09-21 09:26:14

W dniu 20.09.2015r.  odbył się turniej Orlików w Ińsku.  W turnieju udział wzięli:
Błękitni Stargard, Zorza Dobrzany, Ina Ińsko, Kluczevia Stargard, Rolpol Chlebowo i Piast Chociwel.
Po rozegraniu 5-ciu  spotkań drużyna  z Dobrzan zajęła 3 - cie miejsce. Następny turniej odbędzie  w dniu 27.09.2015r. w Kluczewie.

czytaj więcej →

DODANO: 2015-09-18 14:06:51

Z A P R O S Z E N I E

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XI Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kurzymski

porządek sesji

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy