Kalendarz imprez


Pogoda

Uroczyste zaprzysiężenie Burmistrza Dobrzan kadencji 2014-2018

DODANO: 2014-12-15 08:34:11

W dniu 9 grudnia 2014r w Sali Konferencyjnej odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach. Debata miała uroczysty wymiar bowiem tego dnia odbyło się zaprzysiężenie na Urząd Burmistrza Dobrzan Pani Anny Gibas. Sesyjne spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy Dobrzany przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Grażynę Koczot na ręce nowo wybranej Pani Burmistrz. Bez wątpienia najbardziej wyczekiwanym momentem dla lokalnej społeczności, która w tym dniu licznie postanowiła współuczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu było zaprzysiężenie oraz pierwsze oficjalne wystąpienie Pani Burmistrz. Nie obyło się oczywiście bez gratulacji i kwiatów, które na ręce sprawującej od tej pory funkcję Burmistrza złożyli m.in. zaproszeni Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Łukasz Plaskacz oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Adam Chrałowicz.

Przemówienie Burmistrza

czytaj więcej →

Oferta pracy

DODANO: 2014-12-12 18:36:52

BURMISTRZ DOBRZAN

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI,
W FORMIE UMOWY ZLECENIA, POLEGAJĄCYCH NA
:

 • KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE, W TYM:
 • SPRAWDZANIE WAGI POJAZDU PRZED ROZPOCZĘCIEM
  I PO ZAKOŃCZENIU DNIA PRACY
 • BIEŻĄCA KONTROLA ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
  W DNIACH ODBIORU WYZNACZONYCH HARMONOGRAMEM (sprawdzanie czy odbierane są wszystkie odpady, czy wszystkie pochodzą z terenu gminy, czy uporządkowano miejsce odbioru odpadów, czy odpady odebrane są ze wszystkich wskazanych przez Gminę nieruchomości)
 • KONTROLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją oraz posiadania wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.

Zadania wykonywane będą w dni wyznaczone harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych na terenie gminy Dobrzany tj. około 6 dni roboczych w miesiącu.

Wymagania: umiejętność prowadzenia skutera, dobry stan zdrowia, komunikatywność, uczciwość.

OFERTY ZAWIERAJĄCE:

 • INFORMACJE O WYKSZTAŁCENIU
 • INFORMACJE O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM
 • OŚWIADCZENIE O DOBRYM STANIE ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCYM PRACĘ W TERENIE
 • OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
 • ADRES I NUMER TELEFONU

NALEŻY SKŁADAĆ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRZANACH
UL. STASZICA 1

W TERMINIE DO 18.12.1014 R.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 562 02 01 wew.27 lub w Urzędzie Miejskim pokój nr 7

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy