Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

INFORMACJA

DODANO: 2015-03-03 10:29:43

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców o wznowieniu V Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/. Obrady odbędą się wg porządku przyjętego w dniu 26 lutego 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Halina Zalewska

czytaj więcej →

NOWE DOWODY OSOBISTE

DODANO: 2015-02-26 08:46:16

Od 1 MARCA 2015 R. roku wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania. Będzie także możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wydanie dowodu.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie także pełnomocnik.

W przypadku unieważnienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do rejestru dowodów osobistych. Znajdą się w niej informacje o dacie i przyczynie unieważnienia. Unieważniony dowód osobisty, przedłożony w gminie, zostanie przecięty lub przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym.

Nowy wzór dowodu osobistego nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

czytaj więcej →

Wizyta w Brodnicy

DODANO: 2015-02-25 14:30:35

Przedsiębiorstwo PUWiS zwróciło się z wnioskiem o dzierżawę terenu z przeznaczeniem do lokalizacji inwestycji „Budowa układu przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych na polepszacze gleby oraz nawozy”. W związku z powyższym radni oraz mieszkańcy Dobrzan w dniu 24 lutego udali się do miejscowości Brodnica w celu obejrzenia przykładowych instalacji.

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE

DODANO: 2015-02-20 14:35:51

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na V Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

elektroniczny samorząd

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy