Kalendarz imprez


Pogoda

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE BYTOWO

DODANO: 2015-01-30 14:51:31

W dniu 29 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Bytowie odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Bytowo, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Bytowo wybrano Panią Irenę Szwajlik.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

  1. Pani Anita Banasiak
  2. Pan Rafał Gwóźdź
  3. Pan Grzegorz Raubo
czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2015-01-30 14:49:14

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Dobrzan zawiadamia, że w dniu 10.02.2015r. o godz. 16-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica Nr 1, odbędzie się spotkanie  z mieszkańcami  gminy Dobrzany  z udziałem inwestora,  na temat  realizacji inwestycji pod nazwą:

„Budowa układu przetwarzania zagęszczonych  osadów  ściekowych na polepszacze gleby oraz nawozy” na terenie  oczyszczalni ścieków w Dobrzanach,  na działce geod. Nr 407.

Celem spotkania  jest zapoznanie mieszkańców z procesem technologicznym przetwarzania zagęszczo-nych odpadów  oraz  zasięgnięcie opinii na temat celowości realizacji wymienionej inwestycji.

Zapraszam wszystkich mieszkańców  do udziału w spotkaniu.

 BURMISTRZ  DOBRZAN

Anna Gibas

czytaj więcej →

INFORMACJA

DODANO: 2015-01-29 12:16:00

INFORMACJA O KONKURSACH

  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków do 10 marca br.

Szczegóły na stronie http://www.rownacszanse.pl

                   Terminy składania ofert: do 30 stycznia 2015 r.; do 8 maja 2015 r. i do 11 września 2015 r.

Termin mija 2 lutego br.

  • Nabór wniosków do programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na 2015 r.

           http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2011/o-g-l-o-s-z-e-n-i-e-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-na-finansowe-wsparcie-w-2011-r-realizacji-projektow-z-zakresu-organizacji-i-funkcjonowania-sieci-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami- psychicznymi/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowe-wsparcie-w-2011-r-realizacji-projektow-z-zakresu-organizacji-i-funkcjonowania-sieci-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

Termin mija 31 marca br.

czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE KĘPNO

DODANO: 2015-01-29 08:43:33

W dniu 28 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Kępnie odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Kępno, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Kępno wybrano Panią Barbarę Kuczmejno.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

  1. Pani Małgorzata Podgórska
  2. Pani Jadwiga Zabłocka
  3. Pani Aneta Paszuk
czytaj więcej →

Adoptuj psa

DODANO: 2015-01-29 08:25:06

ADOPTUJ PSA !!!

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy.

Bezdomne psy z terenu Gminy Dobrzany przebywają
w schronisku w Jędrzejowie, za co Gmina ponosi stosowne opłaty z własnego budżetu.

Obecnie w schronisku znajduje się 8 psów
czekających na adopcję.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy