Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017

DODANO: 2016-06-20 14:40:47

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych podpisała porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 (Segment IA).

Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl ;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł. lub 1.480 zł. /dochód netto wyliczony z czerwca 2016r./gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl .

Aplikacja internetowa Programu Stypendiów zostanie aktywowana 1 lipca 2016r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2016r. do godz. 16-tei.

Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z wymi załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT ANR w Szczecinie, ul. Matejki 6B 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia -pomostowe.pl.

 

czytaj więcej →

Podpisana umowa partnerska na dofinansowanie wykonania infrastruktury turystycznej

DODANO: 2016-06-17 13:21:23

W dniu 16 czerwca 2016 roku  Burmistrz Dobrzan Anna Gibas   podpisała  z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie  reprezentowanym przez Dorotę Janicką, umowę partnerską na wspólną realizację projektu  „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa dotyczy dofinansowania wykonania infrastruktury turystycznej na obszarach gmin położonych w granicy  i otulinie Parków  Krajobrazowych.

Umowy partnerskie  podpisano z udziałem Wicemarszałka Jarosława Rzepy, przedstawicielami 22 Gmin, a także 10 przedstawicielami Państwowych Gospodarstw Leśnych  Lasów Państwowych.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy