Kalendarz imprez


Pogoda

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

DODANO: 2014-12-23 10:18:22

Rocznica złotych godów to niezwykłe wydarzenie, szczególne święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 19 grudnia 2014 r. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrzanach. Złote Gody świętowało 5 par z Gminy Dobrzany:

 1. Państwo Anna i Józef Marczak
 2. Państwo Danuta i Franciszek Płońscy
 3. Państwo Janina i Stanisław Sareccy
 4. Państwo Zofia i Antonii Wilmańscy
 5. Państwo Agata i Stanisław Zimny

czytaj więcej →

Ogłoszenie

DODANO: 2014-12-23 08:17:53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach informuje, że pomocą żywnościową  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA,  realizowanego przez Zespół Parafialny Caritas w Dobrzanach, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej i społecznej spełniające kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a mianowicie:

- dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 813,00 zł netto;

- dla rodziny: dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684,00 zł netto.

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o składanie oświadczeń, które są niezbędne do uzyskania pomocy, w terminie do dnia 2 STYCZNIA 2015r w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach. 

pobierz załącznik

czytaj więcej →

Uroczyste zaprzysiężenie Burmistrza Dobrzan kadencji 2014-2018

DODANO: 2014-12-15 08:34:11

W dniu 9 grudnia 2014r w Sali Konferencyjnej odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach. Debata miała uroczysty wymiar bowiem tego dnia odbyło się zaprzysiężenie na Urząd Burmistrza Dobrzan Pani Anny Gibas. Sesyjne spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy Dobrzany przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Grażynę Koczot na ręce nowo wybranej Pani Burmistrz. Bez wątpienia najbardziej wyczekiwanym momentem dla lokalnej społeczności, która w tym dniu licznie postanowiła współuczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu było zaprzysiężenie oraz pierwsze oficjalne wystąpienie Pani Burmistrz. Nie obyło się oczywiście bez gratulacji i kwiatów, które na ręce sprawującej od tej pory funkcję Burmistrza złożyli m.in. zaproszeni Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Łukasz Plaskacz oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Adam Chrałowicz.

Przemówienie Burmistrza

czytaj więcej →

Oferta pracy

DODANO: 2014-12-12 18:36:52

BURMISTRZ DOBRZAN

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI,
W FORMIE UMOWY ZLECENIA, POLEGAJĄCYCH NA
:

 • KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE, W TYM:
 • SPRAWDZANIE WAGI POJAZDU PRZED ROZPOCZĘCIEM
  I PO ZAKOŃCZENIU DNIA PRACY
 • BIEŻĄCA KONTROLA ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
  W DNIACH ODBIORU WYZNACZONYCH HARMONOGRAMEM (sprawdzanie czy odbierane są wszystkie odpady, czy wszystkie pochodzą z terenu gminy, czy uporządkowano miejsce odbioru odpadów, czy odpady odebrane są ze wszystkich wskazanych przez Gminę nieruchomości)
 • KONTROLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją oraz posiadania wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.

Zadania wykonywane będą w dni wyznaczone harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych na terenie gminy Dobrzany tj. około 6 dni roboczych w miesiącu.

Wymagania: umiejętność prowadzenia skutera, dobry stan zdrowia, komunikatywność, uczciwość.

OFERTY ZAWIERAJĄCE:

 • INFORMACJE O WYKSZTAŁCENIU
 • INFORMACJE O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM
 • OŚWIADCZENIE O DOBRYM STANIE ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCYM PRACĘ W TERENIE
 • OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
 • ADRES I NUMER TELEFONU

NALEŻY SKŁADAĆ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRZANACH
UL. STASZICA 1

W TERMINIE DO 18.12.1014 R.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 562 02 01 wew.27 lub w Urzędzie Miejskim pokój nr 7

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy