Kalendarz imprez


Pogoda

Dzień Babci i Dziadka

DODANO: 2015-01-27 08:08:02

W dniu 23 stycznia 2015 r. w Pensjonacie „Granit” w Ognicy odbyła się uroczystość z okazji wyjątkowego święta Dnia Babci i Dziadka. Jest to jedno z najmilszych i najsympatyczniejszych świąt w kalendarzu. Na uroczystość licznie przybyli babcie wraz dziadkami aby wspólnie uczcić ten szczególny dzień oraz spędzić mile chwile. Gości powitała Pani Burmistrz Dobrzan – Anna Gibas, składając Szanownym dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Całość uroczystości uświetnił występ zespołu ludowego „Biesiada” z Szadzka.

Wszystkim Drogim Babciom i Dziadkom z naszej Gminy składamy najlepsze życzenia, dużo zdrowia, miłości i radości.

czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE ODARGOWO

DODANO: 2015-01-23 13:10:01

W dniu 21 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Odargowie odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Odargowo, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem Zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Spośród  2 kandydatów, na Sołtysa Sołectwa Odargowo wybrano Pana Andrzeja Pietryszaka. W skład Rady Sołeckiej weszli:

  1. Pan Paweł Pietryszak
  2. Pani Elżbieta Sobczak
  3. Pan Rafał Pietryszak
czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE BIAŁA

DODANO: 2015-01-23 13:04:44

W dniu 22 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Białej odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Biała, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem Zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Biała wybrano Panią Wandę Rytwińską. W skład Rady Sołeckiej weszli:

  1. Pani Natalia Małkowska
  2. Pani Bożena Tomporowska
  3. Pan Filip Hiller
czytaj więcej →

ZAPROSZENIE

DODANO: 2015-01-20 13:03:56

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na IV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad

czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE DOLICE

DODANO: 2015-01-20 10:28:48

     Zgodnie z harmonogramem zebrań wiejskich w dniu 19 stycznia 2015 roku   w świetlicy wiejskiej w Dolicach odbyło się  zebranie wiejskie Sołectwa Dolice, powołane przez Burmistrza Dobrzan.

Celem zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Spośród 2 kandydatów na Sołtysa Sołectwa Dolice w głosowaniu tajnym wybrano panią Alicję Szyller.

Natomiast  spośród 4 kandydatów  do Rady Sołeckiej w głosowaniu tajnym wybrano:

1.Agnieszkę Jarmowską

2.Dawida Gronowicza

3.Elżbietę Szczepańską

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy