Kalendarz imprez


Pogoda

Kanalizacja miejscowości Kozy z kolektorem do Dobrzan

DODANO: 2014-04-25 12:32:38

    Od kwietnia br. rozpoczęta została budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, przepompowniami i przyłączami energetycznymi do przepompowni dla miejscowości Kozy i części posesji w Dobrzanach przy ul. Świerczewskiego. Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby to cel Gminy Dobrzany, a efektem będzie poprawa stanu środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców. 

czytaj więcej →

Szkody zwierząt w uprawach

DODANO: 2014-04-25 12:18:54

W dniu  16.04.2014 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach odbyło się pierwsze spotkanie pomiędzy lokalnymi rolnikami Gminy Dobrzany, a przedstawicielami Kół Łowieckich i RDOŚ-u.

    Spotkaniu  przewodniczył Burmistrz Jan Prościak, powitał przybyłych rolników  i  zaproszonych przedstawicieli:

  - Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie  Pana Jana Bojko

  - Koła Łowieckiego „Knieja”  Pana Eugeniusza Aściłowicza  

  - Koła Łowieckiego „Rogacz”  Pana Zdzisława Głodzko

   

czytaj więcej →

Rower dla niepełnosprawnego

DODANO: 2014-04-22 22:50:39

Szanowni Państwo,

Fundacja Eco Textil powstała w lutym 2012 roku, działająca pod hasłem „ Od Was dla Was” od października 2013 roku prowadzi ogólnopolską kampanię „ Rower dla niepełnosprawnego”. Fundacja przekazuje specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DODANO: 2014-04-22 06:26:13
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „zatrudnienie pracownika merytorycznego w ramach realizowanego projektu o nr POIG/8.3/2011/ZPOM/199/11 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany”
Do pobrania FORMULARZ OFERTOWY
czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy