Kalendarz imprez


Pogoda

ZAPROSZENIE

DODANO: 2014-04-08 15:04:22

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXXVI Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska 

czytaj więcej →

OGŁOSZENIE

DODANO: 2014-03-28 13:50:49

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

HARMONOGRAM ODBIORÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO

ELEKTRO-SPRZĘTU W GMINIE

 

W dniu 07 kwietnia 2014 r.(poniedziałek)odbiór w miejscowościach Szadzko, Odargowo, Kępno, Mosina, Lutkowo, Kozy, Biała.

W dniu 08 kwietnia 2014 r. (wtorek)odbiór w Dobrzanach.

W dniu 09 kwietnia 2014 r. (środa)odbiórw miejscowościach Dolice,Grabnica, Krzemień, Sierakowo, Bytowo, Błotno, Ognica.

ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE W WYZNACZONYM DNIU PRZED POSESJĘ PRZY DRODZE LUB NA CHODNIKU NAJPÓŹNIEJ O GODZ 7:00.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów remontowo- budowlanych oraz np. umywalek, ustępów itp.

Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany pok. 7 lub pod nr telefonu 91 562 02 01  wew. 27.

czytaj więcej →

Kontrakt Samorządowy – konsultacje z przedsiębiorcami.

DODANO: 2014-03-27 12:31:04

W dniu 25 marca 2014 r. w godzinach popołudniowych w gospodarstwie agroturystycznym „Zielony Zaułek” w Wiechowie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa i Suchań z przedsiębiorcami subregionu. Podjęto decyzję dotyczącą specjalizacji obszaru, która będzie koncentrowała się wokół biogospodarki oraz turystyki i zdrowia, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w której określono 5 obszarów – regionalnych specjalizacji rozwoju gospodarczego:

  • biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy),
  • działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania),
  • przemysł metalowo-maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym),
  • usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne),
  • turystyka i zdrowie (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).

Do 31 marca 2014 r.można składać propozycje projektów do realizacji w latach 2014 - 2020, dostarczając je do Lokalnej Grupy Działania WIR Stargard lub Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „Sieja” w Marianowie.

Przypominamy, że koncepcje zgłaszanych projektów powinny się wpisywać w cele i wskaźniki ujęte w Projekcie RPO WZ 2014 - 2020 oraz być skorelowane z działaniami priorytetowymi związanymi ze specjalizacją obszaru. 

czytaj więcej →

Kontrakt Samorządowy – konsultacje dotyczące problemów społecznych.

DODANO: 2014-03-27 12:30:19

W dniu 25 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Marianowo odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli powiatu stargardzkiego i gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa i Suchań w sprawie założeń do Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Spotkanie dotyczyło problemów społecznych obszaru. Powiat reprezentowali Patrycja Gross dyrektor PUP, Irena Nawrocka dyrektor PCPR, Jerzy Hernet dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu oraz Arleta Majewska i Żaneta Szamańska przedstawicielki Wydziału Planowania i Rozwoju. Wcześniej na spotkaniu w dniu 19 marca w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński ustalono, że koordynatorami przygotowywanego dokumentu Formularz koncepcji kontraktu będą LGD Stowarzyszenie „WIR” i LGR Stowarzyszenie „SIEJA”.

Do 31 marca 2014 r.podmioty zajmujące się problemami społecznymi mogą składać propozycje projektów do realizacji w latach 2014 - 2020 dostarczając je do Lokalnej Grupy Działania WIR Stargard lub Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „Sieja” w Marianowie.

Koncepcje zgłaszanych projektów powinny się wpisywać w cele i wskaźniki ujęte w Projekcie RPO WZ 2014 - 2020 oraz być skorelowane z działaniami priorytetowymi związanymi ze specjalizacją obszaru. 

czytaj więcej →

KONTRAKT SAMORZADOWY – konsultacje i propozycje projektów

DODANO: 2014-03-21 14:13:14

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad Kontraktem Samorządowym dla Powiatu Stargardzkiego. Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Stowarzyszenie „SIEJA” w partnerstwie z Powiatem Stargardzkim i Gminami: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa i Suchań organizują spotkania konsultacyjne w sprawie Założeń Kontraktu Samorządowego w ramach PRO WZ na lata 2014-2020.

czytaj więcej →

MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

DODANO: 2014-03-18 02:41:15

BEZZWROTNA DOTACJA !!!

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

zaprasza chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

Uczestnikami projektumogą zostać osoby zamieszkałe na terenie powiatu stargardzkiego, pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą więcej informacji TUTAJ

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy