Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

Rodzina 500+

DODANO: 2016-03-10 16:12:09

Od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się realizacja Programu 500+ czyli wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci. Program Rodzina 500 + to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2016-03-09 10:30:01

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w BARZKOWICACH

Informuję o zmianie daty szkoleń ,,Zasady uzyskiwania dopłat bezpośrednich oraz wypełnianie wniosków obszarowych i załączników graficznych'' oraz ,,Zasady dywersyfikacji upraw i zazielenienie,, zaplanowanych w dniu 10.03.2016 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach. Szkolenie przeniesiono na dzień 17.03.2016 (za tydzień w tych samych godzinach) godz.10.00 i 12.00

Doradca Iwona Kolasa-Sobczak

czytaj więcej →

Z A P R O S Z E N I E

DODANO: 2016-03-09 10:22:13

Urząd Miejski w Dobrzanach zaprasza osoby zainteresowane odbyciem stażu w tutejszym Urzędzie do złożenia CV  w terminie do dnia 15 marca 2016 r.

Kandydat powinien:

  1. posiadać status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  2. być w wieku do 30-tego roku życia,
  3. posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne, rachunkowość, finanse, lub średnie i kontynuowane studia (co najmniej 3 rok studiów) na wymienionych kierunkach.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 5620201 (do 203) w. 29.

                                                         BURMISTRZ  DOBRZAN

                                                                     Anna Gibas

czytaj więcej →

Gmina Dobrzany przystąpiła do wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

DODANO: 2016-02-19 17:05:18

Prosimy mieszkańców o uzupełnienie ankiet zamieszczonych w artykule

PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju lokalnej gospodarki w Gminie dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe lata może zwiększać szanse uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy