Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

DODANO: 2015-06-10 20:38:45

MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE DOBRZANY 2015

06 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00  na stadionie miejskim w Dobrzanach odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział 13 jednostek OSP, które reprezentowały Gminę Chociwel, Ińsko, Marianowo, Suchań i Dobrzany.

czytaj więcej →

DODANO: 2015-06-10 11:02:03

Wybory ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) podaję do wiadomości mieszkańców Gminy Dobrzany informację, o ustalonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie liczbie ławników na kadencję 2016 – 2019:

czytaj więcej →

DODANO: 2015-06-08 14:41:43

Zapraszamy do członkostwa  w Stowarzyszeniu „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Zaproszenie skierowane jest do:

 - przedsiębiorców

 - osób fizycznych

 - organizacji pozarządowych

Wypełnione deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w charakterze członka zwyczajnego, prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@dobrzany.pl lub pod adres Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.

Deklaracja

czytaj więcej →

DODANO: 2015-06-01 12:12:08

Serdecznie zapraszamy na III Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej, podczas którego będziemy mogli wymienić się wspólnie swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem i działalnością spółdzielni socjalnych w województwie zachodniopomorskim.  

Forum odbędzie się 9 czerwca 2015 r. w Szczecinie, w Międzynarodowym Centrum Spotkań i Studiów im Dietricha Bonhoeffera, przy ul. Piotra Skargi 32. Organizatorami Forum są firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie.

Patronat nad wydarzeniem objęła Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz 4COOPERATIVE. Sieć Przedsiębiorców Społecznych. Z Charakterem.

W załączeniu program i formularz zgłoszeniowy na Forum.

Program konferencji III RFSS

Mapa dojazdu III RFSS

Formularz  zgłoszeniowy III RFSS

czytaj więcej →

DODANO: 2015-05-26 19:03:42

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Przypominamy o obowiązku przedstawienia kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich lub zimowych w wersji papierowej i elektronicznej - nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku - zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Organizatorzy wypoczynku, którzy nie dotrzymają wymaganego terminu 21 dni, nie otrzymają zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku.

Przykład:

Termin rozpoczęcia wypoczynku: 29 czerwca 2015 r.

Ostateczny termin zgłoszenia wypoczynku do kuratorium oświaty upływa:
8 czerwca 2015 r.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

elektroniczny samorząd

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy