Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


INFORMACJA

DODANO: 2015-01-29 12:16:00

INFORMACJA O KONKURSACH

  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków do 10 marca br.

Szczegóły na stronie http://www.rownacszanse.pl

                   Terminy składania ofert: do 30 stycznia 2015 r.; do 8 maja 2015 r. i do 11 września 2015 r.

Termin mija 2 lutego br.

  • Nabór wniosków do programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” na 2015 r.

           http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2011/o-g-l-o-s-z-e-n-i-e-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-na-finansowe-wsparcie-w-2011-r-realizacji-projektow-z-zakresu-organizacji-i-funkcjonowania-sieci-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami- psychicznymi/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-finansowe-wsparcie-w-2011-r-realizacji-projektow-z-zakresu-organizacji-i-funkcjonowania-sieci-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

Termin mija 31 marca br.

czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE KĘPNO

DODANO: 2015-01-29 08:43:33

W dniu 28 stycznia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Kępnie odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Kępno, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Kępno wybrano Panią Barbarę Kuczmejno.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

  1. Pani Małgorzata Podgórska
  2. Pani Jadwiga Zabłocka
  3. Pani Aneta Paszuk
czytaj więcej →

Adoptuj psa

DODANO: 2015-01-29 08:25:06

ADOPTUJ PSA !!!

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy.

Bezdomne psy z terenu Gminy Dobrzany przebywają
w schronisku w Jędrzejowie, za co Gmina ponosi stosowne opłaty z własnego budżetu.

Obecnie w schronisku znajduje się 8 psów
czekających na adopcję.

czytaj więcej →

INFORMACJA Z ZEBRANIA WYBORCZEGO W SOŁECTWIE SIERAKOWO

DODANO: 2015-01-27 08:13:59

        W dniu 26 stycznia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Sierakowo, zwołane przez Burmistrza Dobrzan. Celem Zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na Sołtysa Sołectwa Sierakowo wybrano Panią Bożenę Linhard.

W skład Rady Sołeckiej weszli:

  1. Pani Teresa Potrzebowska
  2. Pani Grażyna Smus
  3. Pani Maria Wójtowicz
czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy