Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

DODANO: 2014-03-18 02:41:15

BEZZWROTNA DOTACJA !!!

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

zaprasza chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES

Uczestnikami projektumogą zostać osoby zamieszkałe na terenie powiatu stargardzkiego, pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą więcej informacji TUTAJ

czytaj więcej →

Lista rankingowa - Uczestników zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM"

DODANO: 2014-03-13 21:40:54

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu ,,Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 

czytaj więcej →

DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE DOBRZANY

DODANO: 2014-03-13 21:31:09

11 marca 2014 po raz pierwszy obchodzony był Dzień Sołtysa. Święto staje się coraz bardziej popularne w większości polskich gmin. Była to świetna okazja do wyrażenia szacunku dla sołtysów ze strony przedstawicieli władz gmin oraz mieszkańców, a także podziękowania za ich ciężką pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy. Z tej okazji podczas uroczystego spotkania w sali ślubów urzędu miejskiego w Dobrzanach wręczone zostały okolicznościowe podziękowania. W miłej atmosferze omówione zostały również zagadnienia nowej Ustawy o funduszu sołeckim oraz sprawy bieżące.    

czytaj więcej →

ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI

DODANO: 2014-03-13 13:04:49

pt.: „Fantastyczny świat przedszkolaka w Gminie Dobrzany”, Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, realizowany w okresie od 01.07.2013r  do 30.06.2015r.

Na podstawie pisma z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie pozytywnej weryfikacji nadesłanego formularza „Zgłoszenie zmian do projektu konkursowego wymagających zatwierdzenia/aneksowania umowy” zmianie ulega wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym zmianie ulega regulamin projektu w sposób następujący.

§ 1

 W pkt II.  Kryteria uczestnictwa w projekcie dopisuje się:

„Jednocześnie w okresie I-II 2014 będzie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa 24 dzieci, które będą brały udział w zajęciach dodatkowych (socjoterapia i gimnastyka korekcyjna w okresie III.2014-VI.2015 .”

§2

Pozostałe zapisy regulaminu rekrutacji nie ulegają zmianie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej →

Nowa ustawa o funduszu sołeckim

DODANO: 2014-03-13 12:59:58

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. 

czytaj więcej →

Z A P R O S Z E N I E

DODANO: 2014-03-04 19:28:40

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXXV Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

czytaj więcej →

Wojtek Kacprzyk Sportowcem Gminy Dobrzany 2013 roku

DODANO: 2014-02-14 09:37:02

 Plebiscyt Sportowiec Powiatu Stargardzkiego 2013 rozstrzygnięty. Zwyciężyła zapaśniczka Feniksa Stargard Katarzyna Mądrowska. Wojciech Kacprzyk został Sportowcem Gminy Dobrzany. 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy