Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


zaproszenie na spotkanie

DODANO: 2013-06-18 14:01:35

     

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego

Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

 

STOWARZYSZENIE „SIEJA” z siedzibą w Marianowie

Zaprasza, przed kolejnym III naborem wniosków, na szkolenie z zakresu  Osi 4 PO RYBY        i działań w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności o dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

„PO RYBY” JEST PROGRAMEM NIE TYLKO DLA RYBAKÓW.

BENEFICJENTEM MOŻE BYĆ KAŻDY, JEŚLI  ZREALIZUJE POMYSŁ WPISUJĄCY SIĘ W ZAŁOŻENIA PROGRAMU I STRATEGIĘ STOWARZYSZENIA „SIEJA”.

Planowany rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu -  lipiec 2013 r.

 

Uczestnikom szkolenia zostanie przekazane ABC wdrażania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH  Stowarzyszenia „SIEJA” realizowanej w ramach Osi 4 PO RYBY 2007 – 2013 oraz podstawowe informacje jak sporządzać wniosek o dofinansowanie.

 

Odpowiemy bez zadawania pytań:

·         Czym się zajmuje Stowarzyszenie „Sieja” i jakimi środkami dysponuje?

·         Kto bezpośrednio może skorzystać z pomocy w ramach realizowanej strategii?

·         Na co i jak skorzystać ze środków osi 4 PO RYBY?

·         Ile i jakie projekty?

·         Jakie procedury pozyskiwania środków w Stowarzyszeniu?

·         Jak się sporządza wniosek?

 

Spotkanie odbędzie się  25 czerwca 2013r. (wtorek)  w godzinach 09:00 – 13:00 w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1 w sali konferencyjnej.

Uczestnictwo bezpłatne, szkolenie poprowadzą pracownicy  biura  Stowarzyszenia „SIEJA”.                                                                                 

Kontakt: Stowarzyszenie „SIEJA” - tel./fax  91/ 578 25 18, tel. kom. 883 602 959, 883 600 346, 883 500 759; e-mailem na adres:lgr-sieja@wp.pl

czytaj więcej →

Projekt pn: "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM" RAPORT Z 5-CIO MIESIĘCZNEGO ISTNIENIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POD ANIOŁEM I EDYCJE

DODANO: 2013-06-17 11:35:10

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej i zwiększenie dostępu do zatrudnienia 45 osób niezatrudnionych, korzystających przed przystąpieniem do projektu z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej dłużej niż 6 miesięcy przez utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Dobrzanach w styczniu 2013 r. i jego działanie przez minimum 26 miesięcy.

czytaj więcej →

Zaproszenie

DODANO: 2013-06-17 08:04:52

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach
zaprasza mieszkańców na XXVIII Sesję Rady Miejskiej,
która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r.
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
 w Dobrzanach /Ratusz/.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

 

 

                                                                 Porządek Sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach w dniu 21 czerwca 2013 r.
 
 1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie   protokołu    Nr   XXVI 1/13   z       Sesji   Rady   Miejskiej       z dnia 17.05.2013 r.2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
3. Informacja z działalności „Lokalnej Grupy Działania".
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. /KR/
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 /KR/
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. /KR/
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIIi/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. /KR/
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2025. /KR/
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrzan. /KR/
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Dobrzany./KR i KS-B/
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /KR/
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół publicznych w Dobrzanach" i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania./KR/
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. /KGiM/
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego. /KGiM/
15. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości. /KGiM/
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa oraz uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kozy.
17. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad.
czytaj więcej →

Kondolencje

DODANO: 2013-06-10 11:48:30

Drogiemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Rytwińskiemu  

najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci ojca

                                                         składają

                                                                         Burmistrz Dobrzan

                                                                   oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

                                                                    w Dobrzanach.

czytaj więcej →

DODANO: 2013-06-10 11:14:32

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl .

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy! 

czytaj więcej →

Praktyki w Niemczech

DODANO: 2013-05-29 14:12:41

Dzięki wieloletniej współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie i z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH, każdego roku grupa młodzieży z województwa zachodniopomorskiego ma możliwość odbycia rocznych praktyk na terenie Niemiec, w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE).  

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy