Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Zaproszenie

DODANO: 2013-06-17 08:04:52

Z A P R O S Z E N I E

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach
zaprasza mieszkańców na XXVIII Sesję Rady Miejskiej,
która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r.
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
 w Dobrzanach /Ratusz/.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

 

 

                                                                 Porządek Sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach w dniu 21 czerwca 2013 r.
 
 1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie   protokołu    Nr   XXVI 1/13   z       Sesji   Rady   Miejskiej       z dnia 17.05.2013 r.2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
3. Informacja z działalności „Lokalnej Grupy Działania".
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. /KR/
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 /KR/
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. /KR/
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIIi/215/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2013 rok. /KR/
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013 - 2025. /KR/
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dobrzan. /KR/
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Dobrzany./KR i KS-B/
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /KR/
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół publicznych w Dobrzanach" i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania./KR/
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. /KGiM/
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości mienia gminnego. /KGiM/
15. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości. /KGiM/
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa oraz uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Kozy.
17. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad.
czytaj więcej →

Kondolencje

DODANO: 2013-06-10 11:48:30

Drogiemu Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Rytwińskiemu  

najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci ojca

                                                         składają

                                                                         Burmistrz Dobrzan

                                                                   oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

                                                                    w Dobrzanach.

czytaj więcej →

DODANO: 2013-06-10 11:14:32

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu „Głęboka woda”, który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl .

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. „Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu ‘Głęboka woda’ na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy! 

czytaj więcej →

Praktyki w Niemczech

DODANO: 2013-05-29 14:12:41

Dzięki wieloletniej współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie i z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH, każdego roku grupa młodzieży z województwa zachodniopomorskiego ma możliwość odbycia rocznych praktyk na terenie Niemiec, w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE).  

czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2013-05-21 10:37:19

 

Informuje się, że dzień 31 maja 2013 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

W związku z powyższym w dniu 31 maja 2013 r. Urząd będzie nieczynny.

Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 8 czerwca 2013 r. (sobota).

Urząd Miejski w Dobrzanach w w/w dniu będzie czynny od 7.00 do 15.00.

                                                                             Burmistrz Dobrzan

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy