Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Informacja

DODANO: 2018-07-06 14:50:20

Zakład Gospodaki Komunalnej w Dobrzanach informuje, że z powodu awarii nie będzie wody w mieście Dobrzany. Planowane usuniecie awarii godz. 17.00

Za utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej →

DODANO: 2018-07-05 15:17:40

GMINA DOBRZANY

ZAPRASZA DO ODWIEDZENIA KĄPIELISKA W KRZEMIENIU

Gmina Dobrzany zakończyła realizację projektu

„ROZWÓJ KĄPIELISKA W KRZEMIENIU POPRZEZ UTWARDZENIE CIĄGÓW PIESZYCH I MONTAŻ MONIDŁA”

W ramach operacji wykonano roboty budowlane polegające na:

  1. wykonaniu pielęgnacji istniejącej podbudowy pod kątem wykonania podsypki cementowo – piaskowej,
  2. wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Ponadto wykonane i posadowione zostało monidło (fotościanka) z grafiką związaną z tematyką jeziora – dwie ryby: sielawa i leszcz.

Wartość poniesionych kosztów: 118.956,68 zł

Wartość dofinansowania: 90.407,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Rozwój kąpieliska w Krzemieniu poprzez utwardzenie ciągów pieszych i montaż monidła”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójnośći terytorialnej”, objętego Programem Oeracyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA MIEJSCA

czytaj więcej →

DODANO: 2018-07-04 12:49:23

GMINA DOBRZANY ZAPRASZA

DO ODWIEDZENIA

MIEJSC REKREACJI W DOBRZANACH

Gmina Dobrzany zakończyła budowę miejsc rekreacji w Dobrzanach, w tym:

  1. placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach,
  2. siłowni zewnętrznej na terenie Parku Miejskiego w Dobrzanach,
  3. siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach.

Wartość wykonanych robót budowlanych: 96.309,00 zł brutto.

Poziom dofinansowania z PROW: 63,63 % wartości kwalifikowalnej.

Operacja pn. „Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach” mająca na celu stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i promocji zdrowego stylu życia, poprzez budowę ogólnodostępnych miejsc spotkań dla mieszkańców i turystów w Dobrzanach, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia miejsc.

czytaj więcej →

Odsłonięcie Obelisku w Ognicy

DODANO: 2018-07-03 12:36:36

W minioną sobotę 30 czerwca odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego wszystkich byłych i obecnych mieszkańców Sołectwa Ognica. Uroczystością towarzyszyła msza odpustowa ku czci św. Piotra i Pawła – patronów kościoła w Ognicy wraz z pobłogosławieniem nowego tabernakulum. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonała jedna z pierwszych mieszkanek Ognicy Pani Zofia Grela. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Dobrzan Pani Anna Gibas, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach Pani Halina Zalewska, Radni Rady Miejskiej w Dobrzanach, Radny Rady Powiatu Stargardzkiego Pan Łukasz Plaskacz, a także osoby niegdyś zamieszkujące w Ognicy oraz obecni mieszkańcy. Inicjatorem wydarzenia był Sołtys Sołectwa Ognica Pan Ryszard Kłyszejko, którego zamysłem jest aby od teraz corocznie Ognica miała swoje święto w dniu pamiętnego odsłonięcia obelisku. Przedłużeniem uroczystości był poczęstunek w pobliskiej świetlicy wiejskiej.

 

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy