Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

DODANO: 2014-12-23 10:18:22

Rocznica złotych godów to niezwykłe wydarzenie, szczególne święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 19 grudnia 2014 r. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrzanach. Złote Gody świętowało 5 par z Gminy Dobrzany:

 1. Państwo Anna i Józef Marczak
 2. Państwo Danuta i Franciszek Płońscy
 3. Państwo Janina i Stanisław Sareccy
 4. Państwo Zofia i Antonii Wilmańscy
 5. Państwo Agata i Stanisław Zimny

czytaj więcej →

Ogłoszenie

DODANO: 2014-12-23 08:17:53

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach informuje, że pomocą żywnościową  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA,  realizowanego przez Zespół Parafialny Caritas w Dobrzanach, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej i społecznej spełniające kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a mianowicie:

- dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 813,00 zł netto;

- dla rodziny: dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684,00 zł netto.

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o składanie oświadczeń, które są niezbędne do uzyskania pomocy, w terminie do dnia 2 STYCZNIA 2015r w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach. 

pobierz załącznik

czytaj więcej →

Uroczyste zaprzysiężenie Burmistrza Dobrzan kadencji 2014-2018

DODANO: 2014-12-15 08:34:11

W dniu 9 grudnia 2014r w Sali Konferencyjnej odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Dobrzanach. Debata miała uroczysty wymiar bowiem tego dnia odbyło się zaprzysiężenie na Urząd Burmistrza Dobrzan Pani Anny Gibas. Sesyjne spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy Dobrzany przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Grażynę Koczot na ręce nowo wybranej Pani Burmistrz. Bez wątpienia najbardziej wyczekiwanym momentem dla lokalnej społeczności, która w tym dniu licznie postanowiła współuczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu było zaprzysiężenie oraz pierwsze oficjalne wystąpienie Pani Burmistrz. Nie obyło się oczywiście bez gratulacji i kwiatów, które na ręce sprawującej od tej pory funkcję Burmistrza złożyli m.in. zaproszeni Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Łukasz Plaskacz oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Adam Chrałowicz.

Przemówienie Burmistrza

czytaj więcej →

Oferta pracy

DODANO: 2014-12-12 18:36:52

BURMISTRZ DOBRZAN

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI,
W FORMIE UMOWY ZLECENIA, POLEGAJĄCYCH NA
:

 • KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE, W TYM:
 • SPRAWDZANIE WAGI POJAZDU PRZED ROZPOCZĘCIEM
  I PO ZAKOŃCZENIU DNIA PRACY
 • BIEŻĄCA KONTROLA ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
  W DNIACH ODBIORU WYZNACZONYCH HARMONOGRAMEM (sprawdzanie czy odbierane są wszystkie odpady, czy wszystkie pochodzą z terenu gminy, czy uporządkowano miejsce odbioru odpadów, czy odpady odebrane są ze wszystkich wskazanych przez Gminę nieruchomości)
 • KONTROLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją oraz posiadania wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.

Zadania wykonywane będą w dni wyznaczone harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych na terenie gminy Dobrzany tj. około 6 dni roboczych w miesiącu.

Wymagania: umiejętność prowadzenia skutera, dobry stan zdrowia, komunikatywność, uczciwość.

OFERTY ZAWIERAJĄCE:

 • INFORMACJE O WYKSZTAŁCENIU
 • INFORMACJE O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM
 • OŚWIADCZENIE O DOBRYM STANIE ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCYM PRACĘ W TERENIE
 • OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
 • ADRES I NUMER TELEFONU

NALEŻY SKŁADAĆ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRZANACH
UL. STASZICA 1

W TERMINIE DO 18.12.1014 R.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 562 02 01 wew.27 lub w Urzędzie Miejskim pokój nr 7

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy