Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2015-06-01 12:12:08

Serdecznie zapraszamy na III Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej, podczas którego będziemy mogli wymienić się wspólnie swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem i działalnością spółdzielni socjalnych w województwie zachodniopomorskim.  

Forum odbędzie się 9 czerwca 2015 r. w Szczecinie, w Międzynarodowym Centrum Spotkań i Studiów im Dietricha Bonhoeffera, przy ul. Piotra Skargi 32. Organizatorami Forum są firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie.

Patronat nad wydarzeniem objęła Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz 4COOPERATIVE. Sieć Przedsiębiorców Społecznych. Z Charakterem.

W załączeniu program i formularz zgłoszeniowy na Forum.

Program konferencji III RFSS

Mapa dojazdu III RFSS

Formularz  zgłoszeniowy III RFSS

czytaj więcej →

DODANO: 2015-05-26 19:03:42

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Przypominamy o obowiązku przedstawienia kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich lub zimowych w wersji papierowej i elektronicznej - nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku - zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Organizatorzy wypoczynku, którzy nie dotrzymają wymaganego terminu 21 dni, nie otrzymają zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku.

Przykład:

Termin rozpoczęcia wypoczynku: 29 czerwca 2015 r.

Ostateczny termin zgłoszenia wypoczynku do kuratorium oświaty upływa:
8 czerwca 2015 r.

czytaj więcej →

DODANO: 2015-05-19 13:37:10

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pracownia Pozarządowa mają przyjemność zaprosić na konferencję pn. „Nowa perspektywa. Nowy praktyczny wymiar zlecania zadań publicznych na Pomorzu Zachodnim” organizowaną w ramach „IX Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO”, która odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. w Ośrodku GEOVITA w Dźwirzynie.

Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO, jako platforma współpracy pomiędzy pełnomocnikami ds. współpracy z NGO, a organizacjami pozarządowymi, na stałe wpisało się w kalendarz, podejmowanych przez Samorząd Województwa we współpracy z Pracownią Pozarządową (byłe Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych), działań na rzecz wciąż rozwijającego się trzeciego sektora.

Program majowego spotkania pełnomocników połączony jest z konferencją podsumowującą projekt pn.
"Współpraca z III sektorem - standardem zachodniopomorskich samorządów". Podczas spotkania we wspólnym gronie przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami ze współpracy i z współtworzenia polityk publicznych. Atmosferze do rozmów będzie sprzyjała forma prowadzonych zajęć w postaci prelekcji oraz spotkań tematycznych.

Tematem przewodnim naszego spotkania będą m.in. prelekcje nt. możliwości pozyskiwania funduszy korzystając z fundraisingu oraz mikrodotacji, udzielanych w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, których operatorem w województwie zachodniopomorskim jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ponadto, przedstawimy Państwu kilka ciekawych rozwiązań z zakresu współpracy administracji z organizacjami i mieszkańcami na Pomorzu Zachodnim.
Różnorodność tematyki warsztatowej pozwoli dopasować zajęcia do własnych potrzeb oraz da możliwość wymiany informacji i praktyk wartych powielenia w innych samorządach.
 
Szczegóły konferencji znajdą Państwo w załączeniu. 
 
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o oddelegowanie na spotkanie przedstawiciela Państwa organizacji. Na zgłoszenie, na podstawie załączonego formularza, czekamy
do dnia 20 maja br. do godz. 15.30. Zapewniamy bezpłatny transport w obie strony (wg tras przejazdów wykazanych w formularzu zgłoszeniowym), materiały konferencyjne i poczęstunek.

Wszelkich informacji odnośnie organizowanej konferencji udziela Pani Renata Kochanowska, tel. 094 340 35 23, 664-480-672,

email: renata.kochanowska@pracowniap.org.pl

1. Program konferencji
2. Formularz zgłoszenia
3. Zaproszenie

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy