Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Uroczyste otwarcie rynku w Dobrzanach

DODANO: 2013-12-30 10:54:14

22 grudnia 2013r odbyło się otwarcie gminnego targowiska w Dobrzanach.  Plac targowy został wybudowany w ramach unijnego programu "Mój Rynek". Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie ok. 600 tys.zł. Miejsce ma służyć poprawie warunków pracy sprzedawców, jak i komfortu dokonywania zakupów, wzmocnieniu lokalnych kupców i drobnego handlu oraz wzrostu sprzedaży wytwarzanych lokalnie płodów rolnych i produktów regionalnych, a także promocji produktów regionalnych - powiedział burmistrz Dobrzan Jan Prościak. Targowisko posiada pasaż handlowy z pięcioma  lokalami, punkt gastronomiczny, plac handlowy z wiatą i fontanną w centralnym miejscu oraz  parkingi  i toalety.

Otwarcie połączone było z wigilią i poczęstunkiem promującym spożywanie produktów rybnych „Jedz ryby  będziesz zdrów”. Miłą przedświąteczną  atmosferę uświetnił chór „APASJOATA”, muzycy ze szczecińskiej filharmonii oraz zespół „Jezioranki”  i „Biesiada” z Szadzka.

czytaj więcej →

ZAPROSZENIE na XXXIII Sesję Rady Miejskiej

DODANO: 2013-12-24 07:31:02

Z A P R O S Z E N I E

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach zaprasza mieszkańców na XXXIII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Halina Zalewska

  

czytaj więcej →

ZMIANA ORGANIZACJI ODBIORU ODPADÓW W OKRESIE PRZEDŚWIĄTECZNYM

DODANO: 2013-12-19 21:20:49

MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN WYWOZU

DOBRZANY

21.12.2013 R. SOBOTA

SZADZKO

ODARGOWO

KĘPNO

MOSINA

LUTKOWO

KOZY

BIAŁA

23.12.2013 R. PONIEDZIAŁEK

DOLICE

GRABNICA

KRZEMIEŃ

SIERAKOWO

BYTOWO

BŁOTNO

OGNICA

27.12.2013 R. PIĄTEK

UWAGA: Prosimy o wystawianie pojemników w wyznaczonych dniach.

czytaj więcej →

Już wkrótce w Dobrzanach drugi nowy wóz strażacki.

DODANO: 2013-12-12 09:23:36

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach wzbogacą się o ciężki specjalistyczny samochód pożarniczy. A to wszystko w ramach  projektu RPO WZ „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dofinansowanego z EFRR. 

Uroczystość rozpoczęcia zadania w bardzo podniosłej przedświątecznej atmosferze odbyła się  11 grudnia 2013r, w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, podczas której Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz Burmistrz Dobrzan Jan Prościak , podpisali umowę na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia kontrasygnatą potwierdziła Skarbnik Gminy Wiesława Czenczak. W uroczystości uczestniczyli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej  Dobrzanach oraz pracownicy  Urzędu zajmujący się sprawami zarządzania kryzysowego i funduszy pomocowych. Łączne dofinansowanie to 635 tys. zł.,  zakup samochodu planowany jest w maju 2014r. również przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy