Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Harmonogram odczytu wodomierzy styczeń

DODANO: 2022-01-14 08:56:28

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W  DOBRZANACH
INFORMUJE,  ŻE ODCZYTY WODOMIERZY  

ZA  MIESIĄC  STYCZEŃ
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

DATA ODCZYTU, MIEJSCOWOŚĆ:

18.01.2022 r.

Kępno , Mosina, Lutkowo

19.01.2022 r.

Szadzko, Odargowo

20.01.2022 r.

Dolice, Grabnica, Krzemień,

21.01.2022 r.

Błotno, Bytowo,

24.01.2022 r.

Sierakowo, Ognica

25.01.2022 r.

Dobrzany: Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona, Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa

26.01.2022 r.

Dobrzany:, Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna

27.01.2022 r.

Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica, Krótka, Kościuszki, Cmentarna, Przechodnia, Radosna

28.01.2022 r.

Biała, Kozy

31.01.2022 r.

Dobrzany: Jana Pawła II , Stargardzka

Firmy: Forest, Colint, Nadleśnictwo, Szkoła, Skatom

                                            

Prosimy o PODAWANIE STANU WODOMIERZA  TELEFONICZNIE NA  NUMER INKASENTA : 511 519 533,

LUB BIURA ZGK  519 566 503 , 915620 201 wew. 26 .

Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie.

czytaj więcej →

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ogłasza drugi nabór na stanowisko: Pracownik usług komunalnych

DODANO: 2021-12-14 13:11:13

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ogłasza drugi nabór na stanowisko:  Pracownik usług komunalnych 

 

  Miejsce  i rodzaj  pracy:  Praca fizyczna,  na obszarze całego miasta Dobrzany.

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych w obrębie miasta Dobrzany,
 • dbanie o zieleń miejską, koszenie trawników,
 • utrzymanie zimowe terenów komunalnych w obrębie miasta Dobrzany,

Wymagania minimalne: 

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań oraz pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,

Wymiar zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.  Przewidywany termin zatrudnienia 03.01.2022 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. *

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 28.12.2021 r  na adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany,  tel. 519 566 503

 

 

Dodatkowe informacje :

1. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

2. Złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji dokumentów ZGK nie odsyła. Kandydat może je odebrać w biurze ZGK po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGK
w Dobrzanach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
był niższy niż 6%.

 

czytaj więcej →

Harmonogram odczytu wodomierzy grudzień

DODANO: 2021-12-10 11:10:25

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W  DOBRZANACH
INFORMUJE,  ŻE ODCZYTY WODOMIERZY  

ZA  MIESIĄC  Grudzień
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

 

DATA ODCZYTU, MIEJSCOWOŚĆ:

16.12.2021 r.

Kępno , Mosina, Lutkowo

17.12.2021 r.

Szadzko, Odargowo

20.12.2021 r.

Dolice, Grabnica, Krzemień,

21.12.2021 r.

Błotno, Bytowo,

22.12.2021 r.

Sierakowo, Ognica

23.12.2021 r.

Dobrzany: Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona, Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa

27.12.2021 r.

Dobrzany:, Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna

28.12.2021 r.

Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica, Krótka, Kościuszki, Cmentarna, Przechodnia, Radosna

29.12.2021 r.

Biała, Kozy

30.12.2021 r.

Dobrzany: Jana Pawła II , Stargardzka

Firmy: Forest, Colint, Nadleśnictwo, Szkoła, Skatom

                                            

Prosimy o PODAWANIE STANU WODOMIERZA  TELEFONICZNIE NA  NUMER INKASENTA : 511 519 533,

LUB BIURA ZGK  519 566 503 , 915620 201 wew. 26 .

Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie.

czytaj więcej →

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik usług komunalnych

DODANO: 2021-11-30 08:22:38

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ogłasza nabór na stanowisko:  Pracownik usług komunalnych 

Miejsce  i rodzaj  pracy:  Praca fizyczna,  na obszarze całego miasta Dobrzany.

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych w obrębie miasta Dobrzany,
 • dbanie o zieleń miejską, koszenie trawników,
 • utrzymanie zimowe terenów komunalnych w obrębie miasta Dobrzany,

 

czytaj więcej →

Harmonogram odczytu wodomierzy listopad

DODANO: 2021-11-15 15:07:22

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W  DOBRZANACH
INFORMUJE,  ŻE ODCZYTY WODOMIERZY  

ZA  MIESIĄC  LISTOPAD
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

 

DATA ODCZYTU, MIEJSCOWOŚĆ:

17.11.2021 r.

Kępno , Mosina, Lutkowo

18.11.2021 r.

Szadzko, Odargowo

19.11.2021 r.

Dolice, Grabnica, Krzemień,

22.11.2021 r.

Błotno, Bytowo,

23.11.2021 r.

Sierakowo, Ognica

24.11.2021 r.

Dobrzany: Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona, Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa

25.11.2021 r.

Dobrzany:, Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna

26.11.2021 r.

Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica, Krótka, Kościuszki, Cmentarna, Przechodnia, Radosna

29.11.2021 r.

Biała, Kozy

30.11.2021 r.

Dobrzany: Jana Pawła II , Stargardzka

Firmy: Forest, Colint, Nadleśnictwo, Szkoła, Skatom

                                            

Prosimy o PODAWANIE STANU WODOMIERZA  TELEFONICZNIE NA  NUMER INKASENTA : 511 519 533,

LUB BIURA ZGK  519 566 503 , 915620 201 wew. 26 .

Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie.

czytaj więcej →

Harmonogram odczytu wodomierzy październik

DODANO: 2021-10-13 10:54:56

symbol zakładu gospodarki w Dobrzanach               

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W  DOBRZANACH
INFORMUJE,  ŻE ODCZYTY WODOMIERZY  

ZA  MIESIĄC  PAŹDZIERNIK
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

 

DATA ODCZYTU, MIEJSCOWOŚĆ:

18.10.2021 r.

Kępno , Mosina, Lutkowo

19.10.2021 r.

Szadzko, Odargowo

20.10.2021 r.

Dolice, Grabnica, Krzemień,

21.10.2021 r.

Błotno, Bytowo,

22.10.2021 r.

Sierakowo, Ognica

25.10.2021 r.

Dobrzany: Leśna, Cicha, Spokojna, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Wiosenna, Zaułkowa, Zielona, Majowa, Robotnicza, Lipowa, Orzechowa, Spółdzielcza, Sportowa

26.10.2021 r.

Dobrzany:, Mickiewicza, Zacisze, Słoneczna, Wąska, Podgórna, Strażacka, Szkolna

27.10.2021 r.

Dobrzany: Armii Krajowej, Mostowa, Parkowa, Rzeczna, Staszica, Krótka, Kościuszki, Cmentarna, Przechodnia, Radosna

28.10.2021 r.

Biała, Kozy

29.10.2021 r.

Dobrzany: Jana Pawła II , Stargardzka

Firmy: Forest, Colint, Nadleśnictwo, Szkoła, Skatom

                                            

Prosimy o PODAWANIE STANU WODOMIERZA  TELEFONICZNIE NA  NUMER INKASENTA : 511 519 533,

LUB BIURA ZGK  519 566 503 , 915620 201 wew. 26 .

Jednocześnie zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych terminy mogą ulec zmianie.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy