Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Informacje

DODANO: 2014-11-21 16:19:16

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Dobrzan informuje:

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Dobrzany jest:

Remondis Szczecin Sp. z o.o

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest bezpośrednio sprzed posesji w ramach zbiórki organizowanej 1 raz w roku.

  1. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów

Stargard Sp. z o.o.

ul. Bolesława IV 15

73-110 Stargard (składowisko w Łęczycy)

  • Remondis Szczecin Sp. z o.o.

ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

71-005 Szczecin

  1. W 2017 r. Gmina Dobrzany osiągnęła :
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 40,4%
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 5,94 %
  1. Punkt Selektywnego zbierania odpadów znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dobrzanach – dz. 407 obręb 3 miasta Dobrzany i dostępny jest w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8.00 do 13.30 po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi urzędu ds. gospodarki odpadami.

telefon kontaktowy 91 562 02 01 wew. 27

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy