Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Spotkanie Marszałka Jarosława Rzepy z Sołtysami w Dobrzanach

DODANO: 2019-02-08 07:54:55

Z inicjatywy i na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy dnia 6 lutego bieżącego roku w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach miała miejsce prezentacja dotycząca możliwości ubiegania się o środki z programów, którymi dysponuje Sejmik Województwa.

W spotkaniu uczestniczyli Sołtysi z Gminy Dobrzany, Gminy Suchań oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownicy urzędów oraz burmistrzowie.

To już kolejny raz Pan Marszałek osobiście zachęca lokalne społeczności do podejmowania oddolnych inicjatyw związanych z aplikowaniem o granty sołeckie. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości maksymalnej 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Zostaną w nim wyróżnione sołectwa, których projekty będą m.in. służyć rozwijaniu demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, podnosić jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców czy też aktywizować lokalną społeczność. Sołectwa mogą zgłaszać swoje projekty do dnia 28 lutego 2019 roku.

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie mają również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych pod nazwą Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP. W ramach tego naboru Stowarzyszenia OSP mogą przeznaczyć środki na:

  • aktywizację lokalnej społeczności na rzecz działalności OSP,
  • doposażenie jednostek OPS w sprzęt ochrony osobistej,
  • zakup urządzeń AED z GPS łącznie z przeszkoleniem strażaków mieszkańców.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2019 r.

Wicemarszałek Jarosław Rzepa przedstawił również konkursy kontynuowane wzorem poprzednich edycji, a ogłaszane przez Urząd Marszałkowski:

  • Zachodniopomorski Rolnik Roku,
  • Program Społecznik,
  • Piękna Zachodniopomorska Wieś.

Po prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań związanych z tematyką omawianych projektów i spraw bieżących nurtujących Mieszkańców naszych gmin.

Galeria zdjęć

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy