Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Kontakt

DODANO: 2017-02-08 08:05:11

Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
centrala +48 91 562 02 01 do 03, fax +48 91 562 02 04
http://www.dobrzany.pl,

e-mail:

Burmistrz Gminy Dobrzany

Anna Gibas

pok.3,4

91 562 02 01 wew. 38

Zastępca Burmistrza 

Bogdan Syganiec

pok. 9

91 562 02 01 wew. 30

Sekretarz Gminy

Anna Dumowska

pok.10

91 562 02 01 wew. 29

Sekretariat, biuro Rady Miejskiej

Inspektor - Ilona Nędza

pok.3,4

91 562 02 01 wew. 10

Skarbnik Gminy

Wiesława Czenczak

pok.1,2

91 562 02 01 wew. 23

Księgowość budżetowa

Inspektor - Wiesława Woźnica

Inspektor - Renata Bylewska

pok.1,2

91 562 02 01 wew. 24 

Podatki i opłaty lokalne

Podinspektor - Joanna Bylewska

Podinspektor - Tomasz Tęcza

pok.11

91 562 02 01 wew. 36

Podatki i opłaty lokalne

Inspektor - Wiesława Tomaszczenik

pok. 12 91 562 02 01 wew. 37

Kadry, organizacje pozarządowe

Inspektor - Anna Dumowska

pok. 10

91 562 02 01 wew. 29 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik - Grażyna Koczot

Pracownik socjalny - Ewa Czaja

Starszy pracownik socjalny - Irena Seredyńska

Aspirant pracy socjalnej - Agata Pieczyńska

Pracownik socjalny - Magdalena Majchrowska

Asysten rodziny - Magdalena Obłoń

pok. 13

91 562 02 01 wew. 21 

Planowanie przestrzenne

Inspektor - Danuta Kempińska

pok.5,6

91 562 02 01 wew. 35 

Gospodarka komunalna, rolnictwo, infrastruktura
techniczna, sport

Inspektor - Wanda Kupracz

Podinspektor - Robert Ulewicz

pok.5,6

91 562 02 01 wew. 34

Transport, drogi publiczne

Inspektor - Piotr Grąźlewski

pok.5,6

91 562 02 01 wew. 34 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pok. 8 91 562 02 01 wew. 28

Urząd Stanu Cywilnego, oświata

Kierownik - Agnieszka Piątkowska

pok.19

91 562 02 01 wew. 20

Ewidencja ludności, dowody osobiste,
promocja gminy

Inspektor - Anna Wiszniewska

pok.19

91 562 02 01 wew. 20

Ewidencja działalności gospodarczej,
sprawy wojskowe, obrona cywilna, zdrowie

Inspektor - Maria Rychter

pok.22

91 562 02 01 wew. 32 

Zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne

Starszy Referent - Kamila Dziwińska

pok.5,6

91 562 02 01 wew. 35

WODR Barzkowice pok.14 91 562 02 01 wew. 43

Zakład Gospodarki Komunalnej

Kierownik - Katarzyna Ulewicz

pok.16

91 562 02 01 wew. 26 

Biblioteka

Teresa Bańkowska
Maria Lak

 

91 562 02 01 wew. 22

Administrator - informatyk

Tomasz Bylewski

pok. 18

91 562 02 01 wew. 39

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

pok.25 91 562 02 01 wew. 25
Lokalna Grupa Działania pok.27 91 562 02 01 wew. 42

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami

Starszy Referent - Emilia Szalewicz

Referent - Marta Koźbiał

pok. 7

91 562 02 01 wew. 27

 

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy